รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณท่าน สนใจติดต่อ 081-4977974  

City Tour เชียงใหม่ หมีแพนด้า ท่านละ 5,990 บาท 3 วัน 2 คืน เที่ยวครบ สุดคุ้ม
City Tour เชียงใหม่ หมีแพนด้า ท่านละ 4,900 บาท 2 วัน 1 คืน โหลดอ่านโปรแกรม

ดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ดอยปุย ไนท์ซาฟารี หมีแพนด้า หลินปิง ตลุยเมืองหิมะ ชมโลกใต้น้ำ Aquarium สวนสัตว์ไนส์ซาฟารี เวียงกุมกาม คุ้มขันโตก ดอยอินทนนท์ หรือ พืชสวนโลก 3 วัน 2 คืน

กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่าน เดินทางได้ทันที เดินทางได้ทุกวัน โหลดโปรแกรมได้ที่นี่
วันเดินทาง
19.30 น
นัดพบกันที่ จุดนัดพบ บริการรับส่งถึงบ้าน จุดเดียว (หรือรับที่เชียงใหม่)
20.00 น.
ออกเดินทาง ด้วยรถตู้ Commuter VIP  มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่
วันที่ 1
เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ตำหนักภูพิงค์ฯ ดอยปุย สวนสัตว์เชียงใหม่ หมีแพนด้า ตลุยหิมะบ้านหลินปิง Aquarium โลกใต้ทะเล ชมการแสดงพื้นเมืองล้านนา ที่คุ้มขันโตก
เช้า
-บริการอาหารเช้า ตัวเมืองเชียงใหม่ กาดพยอม ( มื้อที่1 )
-ไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ และเข้าชมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ชมสวนดอกไม้  และ ชมดอยปุย เด็กดอย
-เที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชม หมีแพนด้า โชว์แมวน้ำแสนน่ารัก ชม Chiang Mai Zoo Aquarium โลก ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในเอเซีย ฯลฯ
เที่ยง
-บริการอาหารกลางวันเมนูง่าย ๆ ที่ศูนย์อาหารสวนสัตว์ ( มื้อที่2 )
-เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ กันต่อให้จุใจ เข้าชม บ้านหิมะ ติดลบ7 องศา ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกลับบ้าน
-Check in .......................... ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย
เย็น
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่คุ้มขันโตก พร้อมชมการแสดงแบบพื้นเมืองล้านนา (มีน้ำเปล่าบริการท่านละ 1 ขวด และ ไม่รวมเครื่องดื่มสั่งเพิ่มทุกชนิด)
วันที่ 2 เวียงกุมกาม เมืองใต้พิภพ พระธาตุดอยคำ บ้านบ่อสร้าง โลกกลางคืนที่สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี ไนท์บาร์ซ่า หรือ ถนนคนเดิน
เช้า

-บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม
-นมัสการพระธาตุดอยคำ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี เก่าแก่กว่า จ.เชียงใหม่ สามารถชมทิวทัศน์ ได้กว้างไกล
-สวนราชพฤษณ์ (โปรแกรมเสริม กรณี เปิดบริการ หากต้องการเข้าเยี่ยมชมคนละ 50 บาท ชำระเงินเอง)
-เดินทางมุ่งหน้าสู่เวียงกุมกาม (Unseen in Thailand) เมืองใต้พิภพ

เที่ยง
-บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ร้านพิษณุโลก ชิมอาหารชาวเหนือ
-ชมน้ำพุร้อน สันกำแพง
-เดินทางเที่ยวชมหมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง ชมอุตสาหกรรมการทำร่มเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
-shopping ของฝาก ที่วนัสนันท์
17.00
-บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้าน อิ่มปลาเผา แม่เหี้ยะ
18.00
-พร้อมชมสวนสัตว์กลางคืนที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นั่งรถชมสัตว์ป่า  ชมน้ำพุดนตรีบรรเลง
20.30
พาส่งที่พัก อิสระเที่ยวราตรี ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ถนนคนเดิน เชียงใหม่ไนท์บาร์ซ่า ฯลฯ
วันที่ 3 ดอยอินทนนท์ สูงอันดับ 1 ของไทย น้ำตกสิริภูมิ กทม.
เช้า
-บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่โรงแรม check out เดินทางต่อ
-นมัสการพระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวด
-ไปดอยอินทนนท์ สูงสุดแดนสยาม สักการะ พระมหาธาตุนภเมธนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งสร้างถวายในหลวงและพระราชินี ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ และ ไปชม ยอดสูงสุดแดนสยาม พิชิตความสูงระดับ 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล สูงอันดับ 1 ของไทย
-เยี่ยมชมโครงการหลวงอินทนนท์ ชมสวนไม้ดอก สวนผักเมืองหนาว มองเห็น น้ำตกสิริภูมิ ไหลลงมาจากหน้าผาสูงเป็นฉากหลัง
   
เที่ยง
-บริการอาหารกลางวัน โครงการหลวงอินทนนท์ (มื้อที่ 8) เดินทางกลับ
เย็น
ทานอาหารเย็นระหว่างทาง (จ่ายเงินเอง)
03.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ รุ่งอีกวัน
เริ่มจาก
ค่าบริการ
รวม
ไม่รวม
กทม
ท่านละ 5,990 VIP
ทุกอย่างเริ่มจาก กทม
ไม่มี
เชียงใหม่
4,900 VIP
ทุกอย่างเริ่มจาก เชียงใหม่
ไม่มี
บริการรับจัดตามความต้องการของท่าน เช่น รับที่สนามบิน เชียงใหม่ ไม่เอาที่พัก เอาแต่ทัวร์ เป็นต้น
สำหรับ กรุ๊ปครอบครัว คิดราคาพิเศษ ปรึกษาเราได้ค่ะ เช่น เด็ก ฟรี เป็นต้น

อัตรานี้รวม สวนสัตว์เชียงใหม่ หลินปิง

- รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี Commuter D4D         
- ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมสามดาว
- ค่าอาหาร 8 มื้อ มื้อที่ 3 ขันโตก            
- ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่า) ตลอดการเดินทาง  
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยว     
- ค่าประกันอุบัติเหต วงเงิน 1 ล้าน บาท
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
- รวมค่าตั๋วเข้าชมต่าง ๆ ทุกจุดตามโปรแกรม เช่น บัตรเข้าชม Chiang Mai Zoo Aquarium , สวนสัตว์ , หมีแพนด้า , เมืองหิมะ , ไนส์ซาฟารี

ราคานี้ไม่รวม

ตามเงื่อนไข ที่ท่านเลือก รับจัดทัวร์ตามงบประมาณท่าน สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่ง
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2
กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ พร้อม สลิปโอนเงิน มาที่ 02-951-2179 อัตโนมั
การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น