รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ติดต่อสอบถาม

ทัวร์ไหว้พระอิ่มบุญ 9 วัด อยุธยา (1 วัน)

ไปเช้าเย็นกลับ คณะกรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน เพียงท่านละ 900.- บาท , คณะกรุ๊ป 40 ท่าน ต่อบัส ท่านละ 750 บาท
7.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ D4D
8.20 น. เริ่มต้นกันที่ วัดเก่าที่ถูกหลงลืม จนได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ที่วัดท่าการ้อง เมตตามหานิยม ชื่อเสียงโด่งดัง ความสำเร็จในหน้าที่การงาน กราบสักการะ “หลวงพ่อยิ้ม” พระประธานเก่าแก่สมัยอยุธยาและศักดิ์สิทธิ์ ที่เล่าลือกันว่า ขอสิ่งใดก็จะสมความปรารถนา (ขอได้ 3 ข้อ) อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” และอย่าลืมวัดท่าการ้อง แวะเข้าห้องน้ำติดแอร์ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ และถ่ายภาพกับไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม
9.00 น. นำท่านกราบหลวงปู่เทียม ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เมตตามหามงคล กตัญญูกตเวที พร้อม กราบพระประธานในพระอุโบสถ ที่มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่งมีความประณีตงดงามมาก
9.40 น. วิหารพระมงคลบพิตร พระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาสิริมงคลทุกด้าน พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย และมีความศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนชาวไทยให้ความเคารพศรัทธากันจำนวนมาก หลังจากนั้น เราให้เวลาท่านแวะจับจ่าย ซื้อของฝากของที่ระลึกหลากหลายชนิด ที่ตลาดข้างวิหารฯ
10.50 น. วัดหน้าพระเมรุราชิการาม มหามงคล ความเจริญรุ่งเรือง เมตตามหานิยม วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยา ที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในอยุธยา พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราชจัดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันและมีความสมบูรณ์งดงามมาก
             
11.30 น. วัดธรรมิกราช เมตตามหานิยม คุ้มครองรักษาโรคภัยอันตราย ที่วิหารหลวงแห่งนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐ์ของเศียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ ศิลปะสมัยอู่ทอง ซึ่งปัจจุบัน กรมศิลปากรนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ด้านทิศเหนือของพระเจดีย์สิงห์ล้อม 52 ตัวที่แตกต่างไปจากเจดีย์ช้างล้อมพระพุทธไสยาสน์มีความยาว 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ที่ฝ่าพระบาทปิดทองประดับกระจก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  (1)
13.10 น. เดินทางสู่ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร (วัดทอง) ความเจริญรุ่งเรือง มงคลแก่ชีวิต ชมความงามของ ภาพจิตรกรรมฝาผนังอยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุด
13.50 น.    วัดสมณโกฐาราม บูชาบูรพกษัตริย์ กตัญญูกตเวทิตา เมตตามหามงคล วัดนี้มีพระปรางค์องค์ใหญ่งดงามมาก รูปทรงสัณฐานแปลกตากว่าที่อื่น สันนิษฐานว่าเลียนแบบมาจากวัดเจดีย์เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม่ ภายในอุโบสถมีพระประธานเก่าแก่ซึ่งสร้างสมัยอยุธยา เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป
14.40 น.    วัดใหญ่ชัยมงคล มหามงคลด้านชัย – มงคล เมตตามหานิยม พระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดนี้ได้แก่ พระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวร มีเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังคว่ำ ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนเรศวร ว่า “เจดีย์ชัยมงคล” สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่ง
15.30 น.    วัดพนัญเชิง มหามงคลด้าน การค้าพาณิชย์รุ่งเรือง ความสำเร็จในการงาน ในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ นามว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก”
(ชาวบ้านนิยมเรียกหลวงพ่อโต ชาวจีนนิยมเรียกว่า ซำปอกง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 14.10 เมตรและสูง 19 เมตร ฝีมือปั้นงดงามมาก อาจนับได้ว่า เป็นพระพุทธรูปนั่งสมัยอยุธยาตอนต้น ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ใครมาอยุธยาต้องไม่พลาดแวะที่วัดนี้
18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ราคานี้รวมถึง : รถตู้ พร้อมน้ำมัน ไกด์ ค่าธรรมเนียมเข้าวัด
ราคานี้ไม่รวม : อาหารส่วนตัวระหว่างเดินทาง อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 
 
www.trekkerhut.com "บ้านพักนักเดินทาง" หรือ "เทรคเคอร์ฮัท"
41 ทวีวัฒนาซอย 10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel / Fax : 02-888-9097 สายด่วน 081-4977974
กรณีติดต่อไม่ได้เนื่องจากออกทัวร กรุณาสอบถามทาง E-mail or MSN ได้ที่ : mamgapee@hotmail.com
เลขทะเบียนการท่องเที่ยว 11/03989,ใบทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 3101900014070
LINE = ID คือ mamgapee