รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ล่องแก่งน้ำว้าตอนบน + ตอนกลาง จ.น่าน 2 วัน 1 คืน ท่านละ 5,900 บาท เร่ิมจาก กทม.

2 วัน 1 คืน
เจอที่น่าน 4,900.- บาท,
รถตู้ D4D เหมาคันๆละ 12,000 บาท (8=+1500,9=+1,400,10=+1200)

"น้ำว้าตอนบน” เป็นช่วงต้นๆ ของลำน้ำว้า มีความยาวของลำน้ำประมาณ 35 กม. ลักษณะทั่วไป ช่วงแรก (จุดลงเรือ) ลำน้ำจะตื้น ไม่กว้างเท่าใดนัก และกระแสน้ำไหลเชี่ยว พอผ่านพ้นเขตหมู่บ้านไปจะมีแก่ง โขดหิน หินใตน้ำ ติดต่อยาวตลอด ทำให้ลำน้ำลึก แคบเป็นช่วงๆ มีความสูงชัน และคดเคี้ยว จึงทำให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก สิ่งที่เพิ่มความรุนแรงคือมีโขดหินขนาดใหญ่ขวางสายน้ำ ทำให้เกิดกระแสน้ำไหลวนรุนแรง มีน้ำตกเป็นระยะ ๆ เบื้องล่างมีกระแสน้ำวน Hydro อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขา ปกคลุมด้วยป่าต้นน้ำ จึงมีลำห้วยน้อยใหญ่มาสบกับลำน้ำว้าทั้งสองฟากฝั่ง ทำให้ Line หรือ กระแสน้ำเปลี่ยนแปลงทุกปี

"น้ำว้าตอนกลาง" เป็นช่วงกลางของลำน้ำว้า มีความยาวประมาณ 80 กม. จุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณบ้านสบมาง-บ้านห้วยล้อม ในพื้นที่ของอบต.ภูฟ้า ลักษณะทั่วไปจะมีแก่ง และวังน้ำ น้อยใหญ่สลับกันไปตลอดลำน้ำว้าที่ไหลผ่านหุบเขา โตรกเขา กำแพงผาหิน ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ สองฟากฝั่งเขียวชอุ่มไปด้วยป่าผลัดใบ และป่าเบญจพรรณ เนื่องจากลำน้ำกว้าง และลึก มีปริมาณน้ำมาก กระแสน้ำจึงไหลเร็ว และแรง เมื่อผ่านโขดหินที่ขวางกั้น ทำให้เกิดคลื่น และกระแสน้ำวนรุนแรง บางแก่งจะมีโขดหินที่แยกสายน้ำออกเป็นหลายๆ สาย ทำให้กระแสน้ำปั่นป่วนรุนแรง บางแก่งเป็นระดับน้ำตกประมาณ 1 เมตร ใต้น้ำมีโขดหิน เกิดกระแสน้ำวนอยู่ด้านล่าง สามารถดูดเรือให้ติดได้

เมื่อรวมเอา "น้ำว้าตอนบน" กับ "น้ำว้าตอนกลาง" เข้าด้วยกันจึงเป็นที่สุดของสายน้ำสำหรับการ ล่องแก่งของเมืองไทย ด้วยความยาวกว่า 100 ก.ม. ตื่นเต้น เร้าใจ สุดๆ กับการพายเรือยาง ฝ่าแก่งเดือดตลอด 3 วัน 2 คืน ผจญแก่งหินกว่าร้อยแก่งตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5 ตามมาตรฐานสากล พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติสองฝากฝั่ง น้ำตกสายเล็ก ๆ ที่ไหลเลาะลดหลั่นลงมาตามหินผา พรรณไม้นานาชนิด ตื่นตากับกำแพงหินรูปร่างแปลกตา ดื่มด่ำกับบรรยากาศ แค้มป์ปิ้งริมสายน้ำว้า

ข้อมูลโดยทั่วไป

"ลำน้ำว้า" ที่สุดของสายน้ำสำหรับการล่องแก่งของเมืองไทยด้วยความยาวกว่า 80 ก.ม. ตื่นเต้น เร้าใจกับการพายเรือยางฝ่าแก่งเดือดตลอด 2 วัน 1 คืน ผจญแก่งหินกว่าร้อยแก่งตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5 ตามมาตรฐานสากล พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติสองฝากฝั่ง น้ำตกสายเล็กๆ ที่ไหลเลาะลดหลั่นลงมาตามหินผา พรรณไม้นานาชนิด ตื่นตากับกำแพงหินรูปร่างแปลกตา ดื่มด่ำกับบรรยากาศแค้มป์ปิ้งริมสายน้ำว้า

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง (วันศุกร์)

20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถตู้ VIP ณ ปั๊มปตท.สนามเป้า มุ่งหน้าสู่จังหวัดน่าน

วันแรก (วันเสาร์)

05.00 น. ถึงจังหวัดน่าน ผ่อนคลายอริยาบท ทำกิจวัตรประจำวัน จัดสัมภาระและสิ่งของจำเป็นในการล่องแก่งที่สำนักงาน"น่านทัวร์ริ่ง"
06.00 น. ออกเดินทางสู่บ้านสบมาง อ.บ่อเกลือ จุดเริ่มต้นของการผจญภัย (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)
08.00 น. ถึงบ้านสบมาง นำสัมภาระลงเรือ แล้วรับประทานอาหารเช้า จากนั้นรับฟังบรรยาย และการสาธิตจากทีมงาน เกี่ยวกับ กฏความปลอดภัย กติกา มารยาท คำสั่งต่างๆ และข้อตกลงร่วมกันในการล่องแก่ง
09.00 น. เริ่มต้นการล่องแก่ง ในช่วงแรกกระแสน้ำยังไม่รุนแรงมากนัก ระหว่างนี้มารองฝึกซ้อมพายให้พร้อมเพียงกันตามคำสั่งของ
ทีมงาน จากนั้นสายน้ำว้าเริ่มทักทายนักผจญภัย ด้วยแก่งระดับต่างๆ สลับกัน เช่น แก่งโก้ แก่งผาคับ แก่งเสือเต้นห้วยลอย
แก่งไฮจ้ำ แก่งสบห้วยปึง
12.00 น. จอดเรือรับประทานอาหารกลางวัน บนหาดทรายริมฝั้งแม่น้ำว้า พักเอาแรงกันสักครู่
12.30 น. เมื่อทุกคนพร้อมก็ออกลุยแก่งกันต่อ บ่ายนี้เราจะเจอกับแก่งใหญ่ๆ อาทิ แก่งหลวง แก่งส้าน แก่งห้วยเดื่อ โดยเฉพาะ แก่งผีป่า
ซึ่งถูกเลือกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำโฆษณาเครื่องดื่มเป๊ปซี่ แก่งใหญ่แ่ก่งสุดท้ายของวันนี้
17.00 น. ถึง Camp แม่สะนาน ขนย้ายสัมภาระขึ้นจากเรือ พักผ่อนตามสบาย ทำกิจวัตรประจำวัน
18.30 น. ทานอาหารเย็นที่แสนอร่อย ชดเชยพลังงานที่สูญเสียไป จิบน้ำชาอุ่นๆ ร่วมวงสนทนาเกี่ยวกับวันที่ผ่านมา
21.00 น. แยกย้ายกันเข้านอน ขอให้หลับฝันดี เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการลุยในวันรุ่งขึ้น

วันที่สอง (วันอาทิตย์)

07.00 น. สวัสดีลำน้ำว้า พร้อมด้วยกาแฟร้อนๆ ขนมอร่อยๆ ตื่นสายกันหน่อยวันนี้
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้า เก็บสัมภาระลงเรือ ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และออกกำลังกายกันสักหน่อย
09.00 น. วันนี้ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันฝ่าฟันแก่งใหญ่ๆ กันเริ่มด้วยแก่งแม่สะนาน แก่งขอน แก่งสบหมาว แก่งครก

แก่งผาขี้นก 1
แก่งผาขี้นก 2 แก่งผารถเมล์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Camp วังปู้ พักเอาแรงสักเล็กน้อย แล้วต่อด้วยแก่งเสือเต้นแม่จริม แก่งปู่สี แก่งโดด 1
แก่งโดด 2 แก่งใหม่ แก่งสร้อย และพบกับแก่งวังลูน แก่งสุดท้ายของการ "ผจญแก่งโหดน้ำว้าตอนกลาง"
15.30 น. สิ้นสุดการล่องแก่ง เดินทางกลับสู่เมืองน่าน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้าน "เฮือนฮอม"
19.00 น. เดินทางกับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 04.00 น.ของวันจันทร์)

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้เดินทางไป/กลับ กรุงเทพฯ-น่าน, อาหาร 6 มื้อ, ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1.5 ล้านบาท, เรือยางพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน,ถุงกันน้ำ, เต็นท์, ถุงนอน, รถรับ-ส่งตามโปรแกรม, Staff ประจำเรือลำละ 2 คน

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

ทริปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ประสบการณ์การล่องแก่งระดับ 3-5 มาแล้ว และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีปัญหาเรื่องโรคกระดูก และมีจิตใจที่เปิดกว้าง พร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต และอย่าลืมพกมิตรภาพไปไล่แจกเพื่อนๆ ด้วย เราเที่ยวกันในแบบ "น่านทัวริ่ง" ที่เน้นมิตรภาพมากกว่าจุดหมายปลายทางครับ

 

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่ง
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น