รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน 3,990 บาท ห้องพัดลม +200 ห้องแอร์ ต่อคืน ต่อท่านเริ่มจาก กทม

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1
08.00
พบกันที่ จุดนัดพบ พร้อมแล้ว เดินทางไป จ.ตราด บริการอาหารกล่องบนรถ (1)
12.00

อิสระทานอาหารเที่ยง ที่ท่าเรือ ได้เวลา ลงเรือ ข้ามฝาก ไป เกาะช้าง

บ่าย check in ใบลาน ฮัท เกาะเช้าง อิสระพักผ่อน อัธยาศัย
18.00
รับประทานอาหารเย็นริมชายหาด และพักผ่อนตามอัธยาศัย (2)
วันที่ 2
06.30 น.
อิสระเดินชายหาด ชมบรรยากาศยามเช้า เล่นน้ำ
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า (3 พร้อมเตรียมตัวไปดำน้ำ
08.00 น.
เตรียมตัวออกเดินทาง ฟังสาธิตการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ และฟังข้อควรปฏิบัติในการดำน้ำ
.
ดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ เต็มวัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือท่ามกลางท้องทะเลอันสวยงาม
12.00 น.
รับประทานอาหารบนเรือ (4) พร้อมเดินทางกลับ
บ่าย
ดำน้ำกันจนถึง เย็น
ค่ำ บริการอาหารเย็นริมชายหาด(5)
วันที่ 3
เช้า บริการอาหารเช้า (6) อิสระพักผ่อนเล่นน้ำ กันตามอัธยาศัยพร้อมเตรียมตัวเดินทางกลับ กทม
10.00 check out เดินทางสู่ท่าเรือ ข้ามฝาก
12.00 อิสระทานอาหารเที่ยง ท่าเรือ ตามอัธยาศัย
บ่าย เดินทางกลับ กทม แวะ shopping ระหว่างทาง ถึง กทม ประมาณ 18.00 น.
แพคแกจเหมาจ่ายรวมทุกอย่างแล้วตามโปรแกรมข้างต้น เริ่มจาก กทม
สบาย ๆ เน้น พักผ่อน ดำน้ำ ราคาไม่แพง
ท่านละ 3,990.00 บาท ตามโปรแกรมข้างต้น
ชมภาพ ใบลานฮัท (ห้องพัดลม)
ชมภาพ ใบลานฮัท (ห้องแอร์ ด้านหน้าติดทะเล เพิ่มท่านละ 1,000 บาท สำหรับ 2 คืน หรือ เพิ่มคืนละ 500 บาท ต่อท่าน)
 

ภาพที่พัก บรรยากาศทั่วไป ไวท์เฮ้าส์ ใบลาน รีสอร์ท เกาะช้าง
www.whitehousekohchang.com เพิ่ม 1,000 บาท