รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

อ่างพังงา one day trip เพียงท่านละ 1,000 บาท เท่านั้น

โปรแกรมวันเดียวเที่ยวอ่าวพังงา
เขาตะปู เกาะปันหยี

เช้า
พบ กันที่ ท่าเรือ ท่าด่าน จ.พังงา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
09.00
เรือออกจากท่าเรือท่าด่าน ชมสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติระหว่างเส้นทาง อาทิ เขาหมาจู เขาเขียน
09.45
เรือถึงอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ชมสิ่งมหัศจรรย์ที่ดังไปทั่วโลก เขาตาปู และ เขาพิงกัน และ ชมถ้ำลอด รวมถึงธรรมชาติของป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์
11.45
เรือถึงหมู่บ้านกลางน้ำเกาะปันหยี พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านปันหยีเรสเตอร์รอง อิ่มอร่อยกับอาหารสดๆจากทะเล พร้อมกับสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้ หรือ เดิน shopping ของฝากขึ้นชื่ออาทิ ไข่มุก น้ำพริกกุ้งเสียบ และอย่างอื่นๆๆอีกมากมาย ไปฝากคนทางบ้าน
13.00
เดินทางออกจากหมู่บ้านเกาะปันหยี สู่ ท่าเรือ ท่าด่าน
13.30
เรือถึงท่าด่าน โดยสวัสดิ์ภาพ

ค่าบริการท่านละ 1,000 บาท

ราคานี้รวม
-ค่าเรือนำเที่ยวตลอดรายการ พร้อมมัคคุเทศก์
-น้ำดื่มผลไม้ระหว่างการเดินทาง
-อาหารกลางวัน
-ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ(เฉพาะคนไทย)

 

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่งี่
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 2000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2

รยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น