รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ทัวร์สิมิลัน พังงา เริ่มจาก ทับละมุ

โปรแกรมทัวร์
เรือ
ท่านละ (ปลายทาง)
พิเศษ กรุ๊ป 5 ท่านขึ้นไป
แบบไปเช้า – เย็นกลับ
Speed Boat
2,900 บาท
2,400 บาท
แบบ 2 วัน 1 คืน (เต็นท์)
Speed Boat
4,900 บาท
4,400 บาท
แบบ 3 วัน 2 คืน (เต็นท์)
Speed Boat
5,900 บาท
5,400 บาท
ท่านเดียวก็ไปได้ค่ะ คณะใหญ่กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่านขึ้นไป ได้ราคาพิเศษ สุด พิเศษ ติดต่อเราได้ค่ะ 081-4977974
กรณีเริ่มจาก กทม. มีรถตู้ commuter VIP บริการรับส่ง เหมาจ่าย ไปกลับ 12,000 บาท หารเฉลี่ยกันในกรุ๊ป ยินดีรับส่งที่บ้าน

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

วันที่1

08.00 ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือทับละมุอันดามันทัวร์ ถึงท่าเรือบริการเครื่องดื่ม ชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์
08.30 เดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือ Speedboat
09.00 เล่นน้ำ ชมฝูงปลาโตๆ บริเวณ เกาะ 9 (เกาะบางู)
11.00 สู่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน)พักผ่อนบนชายหาดอันขาวละเอียดดุจนมผง เล่นน้ำชมปลา ปะการังข้าง ๆ เกาะ ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท (สัญลักษณ์สิมิลัน) สู่จุดชมวิว เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00 บริการอาหารกลางวัน
13.00 เดินทางสู่เกาะ 7 (เกาะปายู) เล่นน้ำ ชมปะการัง อันสวยงามและอุดมสมบูรณ์
14.00 เดินทางสู่เกาะ 4 (เกาะเมียง) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำ ชมปลาปะการังข้างๆ เกาะ เยี่ยมชมที่ทำการอุทยานพักผ่อนตามอัศยาศัย
18.00 บริการอาหารเย็น ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นอันสวยงาม
20.00 ชมปูไก่ และค้นหาที่มาของชื่อ "ปูไก่"

วันที่ 2

08.00 บริการอาหารเช้า
09.00-11.30 เดินทางออกจากเกาะ 4 เพื่อไปเล่นน้ำประมาณ 1-2 จุดโดยเรือของอุทยาน
12.00 บริการอาหารกลางวัน
13.00-16.30 เดินทางออกจากเกาะ 4 เพื่อไปเล่นน้ำประมาณ 1-2 จุดโดยเรือของอุทยาน
18.00 บริการอาหารเย็น ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นอันสวยงาม

วันที่ 3

08.00 บริการอาหารเช้า
09.00-11.00 สู่จุดชมวิว "ลานข้าหลวง" บนเกาะ 4 ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของ หมู่เกาะสิมิลัน โดยรวมเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00 บริการอาหารกลางวัน
13.00 พักผ่อนก่อนเดินทางกลับ
15.00 เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ
16.30 ถึงท่าเรือส่งคืนอุปกรณ์

** โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลม**

ทัวร์นี้รวม

ค่าเรือเร็วไปกลับ
ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
ค่าอาหาร 7มื้อ
ผลไม้และเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก(เต้นท์) เต้นท์ 1 หลังนอน 2 คน นอน 1 คนคิดเพิ่ม 600/คน
ค่าเรือเที่ยวระหว่างเกาะ
มัคคุเทศก์
ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

08.00 ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือทับละมุอันดามันทัวร์ ถึงท่าเรือบริการเครื่องดื่ม ชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์
08.30 เดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือ Speedboat
10.00 เล่นน้ำ ชมฝูงปลาโตๆ บริเวณ เกาะ 9 (เกาะบางู)
11.00 สู่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน)พักผ่อนบนชายหาดอันขาวละเอียดดุจนมผง เล่นน้ำชมปลา ปะการังข้าง ๆ เกาะ ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท (สัญลักษณ์สิมิลัน) สู่จุดชมวิว เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00 บริการอาหารกลางวัน
13.00 เดินทางสู่เกาะ 7 (เกาะปายู) เล่นน้ำ ชมปะการัง อันสวยงามและอุดมสมบูรณ์
14.00 เดินทางสู่เกาะ 4 (เกาะเมียง) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำ ชมปลาปะการังข้างๆ เกาะ เยี่ยมชมที่ทำการอุทยานพักผ่อนตามอัศยาศัย
18.00 บริการอาหารเย็น ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นอันสวยงาม
20.00 ชมปูไก่ และค้นหาที่มาของชื่อ "ปูไก่"

วันที่ 2


08.00 บริการอาหารเช้า
09.00-11.30 เดินทางออกจากเกาะ 4 เพื่อไปเล่นน้ำประมาณ 1-2 จุดโดยเรือของอุทยาน
12.00 บริการอาหารกลางวัน
13.00 พักผ่อนก่อนเดินทางกลับ
15.00 เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ
16.30 ถึงท่าเรือ ส่งคืนอุปกรณ์

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลม**

ทัวร์นี้รวม

ค่าเรือเร็วไปกลับ
ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
ค่าอาหาร 4 มื้อ
ผลไม้และเครื่องดื่ม
ค่าที่พัก(เต้นท์) เต้นท์ 1 หลังนอน 2 คน นอน 1 คนคิดเพิ่ม 300/คน/คืน
ค่าเรือเที่ยวระหว่างเกาะ
มัคคุเทศก์
ประกันภัยนักท่องเที่ยว

วันเดียวก็เที่ยวได้ one day trip

08.00 ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือทับละมุอันดามันทัวร์ ถึงท่าเรือบริการเครื่องดื่มชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์ดำผิวน้ำ
08.30 เดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือSpeed Boat
10.00 เล่นน้ำ ชมฝูงปลาโต ๆ บริเวณเกาะ 9 (เกาะบางู)
11.00 สู่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน)พักผ่อนบนชายหาดอันขาวละเอียดดุจนมผง เล่นน้ำชมปลา ปะการังข้าง ๆ เกาะ ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท (สัญลักษณ์สิมิลัน) สู่จุดชมวิว เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00 บริการอาหารกลางวัน
13.00 เดินทางสู่เกาะ 7 (เกาะปายู) เล่นน้ำ ชมปะการัง อันสวยงามและอุดมสมบูรณ์
14.00 เดินทางสู่เกาะ 4 (เกาะเมียง) พักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำ ชมปลาปะการังข้างๆ เกาะ เยี่ยมชมที่ทำการอุทยานพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ
16.30 ถึงท่าเรือ ส่งคืนอุปกรณ์

**โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลม**

ทัวร์นี้รวม

ค่าเรือเร็วไปกลับ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ
ค่าอาหารกลางวัน
ผลไม้และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
มัคคุเทศก์
ประกันภัยนักท่องเที่ยว


ข้อมูลเพิ่มเติม        

หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา


หมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ 40 กม. ทางทิศตะวันตกของทับละมุ และ 80 กม. ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภูเก็ต หมู่เกาะสิมิลันประกอบไปด้วยเกาะ 9 เกาะ ซึ่งแต่ละเกาะมีชื่อเป็นภาษามลายู และชื่อที่เป็นตัวเลข นับจาก 1 ถึง 9 จากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือ เกาะเกือบทั้ง 9 ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ และเป็นอุทยานฯ จึงทำให้สภาพธรรมชาติยังคงสวยงามอยู่มาก ดึงดูด นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากมายนับไม่ถ้วน ด้วยความงามของทราย สีขาวเม็ดละเอียด น้ำทะเลสีสวยใส และแนวปะการังทั้งน้ำตื้น และน้ำลึก เหมาะสำหรับการพักผ่อน อย่างแท้จริง

การเดินทางไปยังสิมิลัน               


จากท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา โดยเรือเร็วหรือ Speed Boat ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือเรือลำใหญ่ประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งทุกแพคเกจทริปของเรา ได้รวมบริการเรือเร็ว ทั้งไปและกลับไว้แล้ว
และเรือของเม็ดทรายออกจากท่าเรือทัพละมุที่เวลาประมาณ 8.30 น. ทุกวัน เราจึงแนะนำให้ท่านเดินทางมาเอง ให้มาถึงก่อนเวลาดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ

ทางอุทยานฯ ได้เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาอุทยาน เป็นจำนวน 80 บาท สำหรับผู้ใหญ่ และ 40 บาท สำหรับเด็ก ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ ได้รวมอยู่ในทุกแพคเกจทริปของเราแล้ว

บริการรถรับส่ง


เนื่องจากเรือเร็วไปยังสิมิลัน ออกเดินทางแต่เช้าทุกวัน เรามีบริการรถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรมของลูกค้า และท่าเรือทับละมุ โดยปัจจุบันให้บริการในบริเวณ ภูเก็ต ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท   (ราคาข้างต้นเป็นราคา ต่อเที่ยว/ต่อท่าน)

ฤดูการท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน จะเปิดอุทยานฯ ตั้งแต่ 1 พ.ย.-16 พ.ค.เวลาเปิด-ปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ลักษณะทริป

ผจญภัยระดับกลาง เน้นดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นเป็นหลัก เหมาะสำหรับทุก ๆ ท่าน ครอบครัวก็ไปได้ เป็นทริปสบาย ๆ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ครีมกันแดด
2. รองเท้ารัดส้น
3. ไฟฉาย
4. ยาส่วนตัว

หากโทรไม่ติด ไม่มีสัญญาณ เพราะไม่ได้อยู่ กทม บางช่วง ให้โทรมาที่ 089-8253922 (ระบบ GSM) หากเป็นช่วงวันหยุด หรือเป็นช่วงเทศกาล ให้โทรเข้ามือถือทั้งสองเบอร์นี้นะคะ

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่ง
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น