รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ทะเลตรัง ควบ ทะเลกระบี่ เที่ยวครบสูตร สุดยอดทะเลฝั่งอันดามััน

ตรัง-ปากเมง-เกาะกระดาน-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-เกาะเชือก-เกาะม้า-ดำน้ำชมปะการัง ตรัง-ถ้ำเล(เขากอบ)-กระบี่-น้ำตกร้อนคลองท่อม-สระมรกต-วัดคลองท่อม--วัดถ้ำเสือ กระบี่-อ่าวนาง-หมู่เกาะปอดะ-เกาะไก่-เกาะหม้อ-เกาะทับ-ทะเลแหวก-ดำน้ำชมปะการัง

บริการรับจัดกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป ราคาเดิม กำหนดวันเดินทางได้เองเลย
ราคาท่านละ 5,900.00 บาท (เริ่มจาก กทม.) พร้อมอาหาร 4 มื้อ
วันเดินทาง กรุงเทพฯ-ตรัง
20.00 พบกันที่ .............................เดินทางด้วยรถตู้ D4D Commuter VIP
วันที่ 1

ตรัง-ปากเมง-เกาะกระดาน-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-เกาะเชือก-เกาะม้า-ดำน้ำชมปะการัง

เช้า
ถึง ตรัง ทำภาระกิจส่วนตัว ทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง ลงเรือ ท่องทะเลตรัง เดินทางสู่  เกาะกระดาน ดำน้ำชมปะการัง ชมโลกใต้ทะเล ตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง (1) บนเรือ
บ่าย
เดินทางสู่ เกาะมุก ชม ถ้ำมรกต จากนั้น เดินทางสู่ เกาะเชือก และเกาะม้า ดำน้ำชมปะการัง ชมโลกใต้ทะเล ชมฝูงปลาหลากสี ชมดอกไม้ทะเล ฃเจ็ดสี ชมปะการังอ่อนสลับกับปะการังแข็งและกัลปังหา ได้เวลาเดินทางกลับขึ้นฝั่ง ท่าเรือหาดปากเมง นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม ธรรมรินทร์ หรือเทียบเท่า 3 ดาว
เย็น
ทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ท่องราตรี
วันที่ 2

ตรัง-ถ้ำเล(เขากอบ)-กระบี่-น้ำตกร้อนคลองท่อม-สระมรกต-วัดคลองท่อม--วัดถ้ำเสือ

เช้า บริการอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาเดินทางสู่ ถ้ำเล(เขากอบ) อ.ห้วยยอด นำท่านนั่งเรือลอดถ้ำน้ำจืดใต้ภูเขา ชมความงามทางธรรมชาติ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย คล้ายสะเก็ดเพชร  ชม ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร และถ้ำเจ้าสาว เดินทางสู่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 

12.00 ทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านชม ความงามของ สระมรกต ที่มีสีคล้ายสีมรกต ในป่าเต็งรังน่าอัศจรรย์ในธรรมชาติ ชม น้ำตกร้อนคลองท่อม ชม พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม ชมโบราณวัตถุ ลูกปัดโบราณอายุกว่า 5,000 ปี  นำท่านชม วัดถ้ำเสือ (สำนักวิปัสสนาถ้ำเสือเขาแก้ว) สักการะหลวงปู่ทวดและพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเป็นสิริมงคล ชมต้นไม้โบราณอายุนับพันปี ภายในวัดชมถ้ำต่างๆ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว และ ถ้ำเสือ
เย็น นำท่านเข้าที่พักที่ จ.กระบี่  โรงแรม city hotel  หรือเทียบเท่า 3 ดาว
ค่ำ ทานอาหารเย็น ท่องราตรี ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย
วันที่ 3

กระบี่-อ่าวนาง-หมู่เกาะปอดะ-เกาะไก่-เกาะหม้อ-เกาะทับ-ทะเลแหวก-ดำน้ำชมปะการัง

เช้า

บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่  อ่าวนาง  นำท่านลงเรือ เดินทางสู่  หมู่เกาะปอดะ ชม  เกาะไก่  เกาะมีลักษณะรูปคล้ายหัวไก่หรือเกาะหัวขวาน  ชม ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ “ทะเลแหวก” ที่มีสันทรายสีขาวละเอียดอ่อนซึ่งผุดขึ้นยามน้ำลด แบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็นสามส่วน มีแนวสันทรายที่ทอดเชื่อมกันทั้ง 3 เกาะ ได้แก่ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ซึ่งสามารถเดินถึงกันได้ทั้ง 3 เกาะ พร้อม ดำน้ำชมปะการัง เล่นน้ำและเดินเล่นตามชายหาดตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง (4)

บ่าย

เดินทางสู่ เกาะปอดะ ชมหาดทรายขาวสะอาด ดำน้ำชมปะการัง เดินเล่นตามแนวชายหาดตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางขึ้นฝั่ง

เย็น

เดินทางกลับ พา shopping ของฝากกลับบ้าน

ค่ำ
ทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย   เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันกลับ

กรุงเทพฯ

เช้า

กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สถานที่ท่องเที่ยวทุกวันที่กล่าวมาข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้ ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับเวลา และสภาพภูมิอากาศ และยานพาหนะที่เดินทาง และลูกทัวร์เป็นหลัก หากรักษาเวลา รับรองเที่ยวครบค่ะ แต่จะพยายามนำเที่ยวให้ครบทุกสถานที่ค่ะ และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของไกด์และคนขับรถเป็นหลัก โดยยึดความปลอดภัยของลูกทัวร์เป็นหลักเสมอ 

สิ่งที่ควรเตรียมไป

ชุดเล่นน้ำ  ครีมกันแดด  รองเท้าแตะ  แว่นกันแดด    กล้องถ่ายรูป    ผ้าเช็ดตัว  ยาประจำตัว

อัตราค่าบริการนี้รวม......................(กรณีเกรุ๊ปเหมา ขอราคาพิเศษได้)

  1. รถตู้ commuter VIP D4D ปรับอากาศ V.I.P. นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  2. ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  3. ค่าที่พักโรงแรม  ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่านกรณีมาไม่ครบคู่)
  4. ค่าเรือ นำเที่ยวทะเลตรัง
  5.  ค่าเรือนำเที่ยวท่องทะเลกระบี่
  6.  ค่าชูชีพ , หน้ากากดำน้ำ
  7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
  8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  9. ค่ามัคคุเทศก์ 

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่ง
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2


การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น