รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

น้ำตก ทีลอซู ดอยหัวหมด จ. ตาก 4,990 บาท

อุ้มผาง ล่องเรือยาง น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด

(พัก แคมป์ น้ำตกทีลอซู 1 คืน,พัก ............ รีสอร์ท 1 คืน)

Trekkerhut ขอแนะนำการท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางป่าใหญ่ ดินแดนขุนเขา พงไพร และสายน้ำผืนป่าตะวันตก ในเขตอำเภออุ้มผาง ความงดงามทางธรรมชาติที่อุดสมบูรณ์ ชมทัศนียภาพบนเส้นทางถนนลอยฟ้า 1,219 โค้ง บนเทือกเขาถนน ธงชัย ด้านตะวันออก สนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจกับการล่องแก่งเหนือสายน้ำแม่กลอง วิ่งไหลลัดเลาะไปตามแนวป่าอันเขียวขจี อีกทั้งหน้าผาที่สูงใหญ่ พร้อมชมความงดงามของม่านมหานทีนาม “ทีลอซู” อย่างใกล้ชิด

โปรแกรมเที่ยวน้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน
ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำพุร้อน
ทะเลหมอก-น้ำตกพาเจริญ-ตลาดริมเมย
ตลาดดอยมูเซอ-ร้านของฝากนครสวรรค์
(นอนเต้นท์ 1 คืน,นอนรีสอร์ท 1 คืน) ทริปหน้าฝนเดินป่า

วันที่ 1 กรุงเทพ อุ้มผาง

20.00น. จุดนัดกันที่ (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้)

วันที่ 2 ล่องแก่งเรือยาง-เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู

03.00น. ถึง อ.แม่สอดทำธุระส่วนตัว แล้วออกเดินทางไป อ.อุ้มผาง สู่เส้นทางสายกระเรี่ยงลอยฟ้าและเป็น
ส่วนหนึ่งผืนป่าตะวันตกอันกว้างใหญ่ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร ผ่านโค้ง 1,219 โค้งชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ตลอดสองข้างทาง
07.30น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่รีสอร์ท ... จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมตัวล่องเรือ ยางเครื่องแต่งกายเพื่อลงแพยาง โดยไกด์นำทางของเรา (ไกด์ 2 คน/เรือยาง 1ลำ) ล่องเรือยางในลำน้ำแม่กลองผ่าน น้ำตกทีลอจ่อ ที่ไหลผ่านหน้าผาหินปูนตลอดจนนกป่าหลากสีสันต่างๆได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการผจญภัยแก่งเล็กที่ปลอดภัย,แก่งโค๊ะตะบิ,ผาผึ้ง,ผาเลือด,ผาโห่วพร้อมชื่นชมกับ
ธรรมชาติ สองฝั่งลำน้ำแม่กลอง และพบกับความตื่นเต้นในการล่องแก่งและแวะชมน้ำพุร้อนระหว่างทางพร้อม
กับรับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารกล่องระหว่างกิจกรรม (มื้อที่ 2) ระหว่างล่องเรือยาง
15.00น. ถึงผาเลือดเดินทางเข้าสู่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางอันเป็นประตูเข้าสู่น้ำตกทีลอซู โดยช่วงฤดู
ฝนตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ก.ย.ต้องล่องแก่ง 4 ชม.และเดินเท้าระยะทาง 11 กม.ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.ครึ่ง จะถึงเขตอุทยานที่ตั้งแค้มป์ บริเวณใกล้น้ำตกระหว่างทางเดินป่าชมธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับแมกไม้นานาพรรณมีทั้งป่าสัก,ป่าไผ่ตรง ตลอดจนสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมในพงไพร มีไก่ฟ้า หลากหลาย สีเพิ่มสีสันในการเดินป่า
18.00น. ถึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งรอบล้อมด้วยลำห้วยๆที่ไหลมาจากน้ำตกสามารถอาบและเดินชม
ลำห้วยนี้ หรือมีเวลาเดินชมหมู่ผีเสื้อนานาชนิดข้างลำห้วยนี้มีสีสันหรือส่องดูนกมีหลากหลายชนิดในป่าแห่งนี้
ถึงที่พักตะเป็นที่กลางเต้นท์อยู่กลางป่า กลางคืนจะมีหิ่งห้อยบินมาให้เห็นเป็นระยะๆเพราะที่นี่มีต้นลำพูป่ายักษ์
อยู่หลายต้นพร้อมตั้งแค้มป์ไฟพักแรม ทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) โดยแม่ครัวคนอุ้มผางในกลางป่า คืนนี้เราจะ
ทานใต้แสงเทียนแลดูบรรยากาศโรแมนติคอีกแบบหนึ่งและได้สัมผัสการใช้ชีวิตในป่าอย่างแท้จริง

วันที่ 3 น้ำตกทีลอซู...................รีสอร์ท

06.00น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) แล้วเดินเท้าเข้าน้ำตกระยะทาง1.5กม.น้ำตกทีลอซูที่ได้ชื่อว่าราชินีน้ำตก
ที่เรารอคอยอยากสัมผัสกันพร้อมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเล่นน้ำตกพร้อมชื่นชมความงาม
10.00น. เดินเท้าออกมาจากน้ำตกกลับมาที่จุกพักแรม พร้อมทานอาหารว่าง เตรียมตัวกลับรีสอร์ทเดินเท้าออก
จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถึงท่าทราย 11 กม.แล้วล่องเรือไปปะหละทะ 2 ชม.ถึงจุดขึ้นรถรับเข้ารีสอร์ทที่ท่าแม่
ละโม่ง พักทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ระหว่างทาง
18.00น. เข้าที่พักเสียงซึงรีสอร์ทเล่นน้ำห้วยซึ่งติดกับที่พัก ถ้ามีเวลาว่างสามารถเดินเล่นชมวิถีชีวิตกระเรี่ยง
น้ำที่หมู่บ้านหน่อเอซึ่งอยู่ใกล้กับรีสอร์ท
19.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) อร่อยกับอาหารพื้นบ้านไว้บริการ

วันที่ 4 ทะเลหมอก-น้ำตกพาเจริญ-ตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอ-ซื้อของฝาก

05.30น. อรุณสวัสดิ์ของวันใหม่สัมผัสบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางสายหมอกที่ลอยอากาศยามเช้าเราจะพา
ท่านไปปีนเขาและชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าท่านจะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ใน
ธรรมชาติ ของเช้าวันนี้ชมดอกเทียนหรือดอกม่วงเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วดอยหัวหมดเดือนมีนาคมจะสมบรูณ์ไป
ด้วยดอก เสี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของอุ้มผาง
07.30น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ข้าวต้ม,ขนมปัง,กาแฟ
09.30น. ทำธุระส่วนตัวเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางกลับ อ.แม่สอด
11.00น. ถึงน้ำตกพาเจริญชมน้ำตกที่มีชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97 ชั้น และรับประทานอาหารกลางวัน อ.แม่สอด (ลูกค้าชำระเอง)
14.00น. เดินทางไปชมสะพานมิตรภาพไทยพม่า และช้อปปิ้งตลาดริมเมย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด สินค้าที่นี่เน้นไม้แกะสลัก,อัญมณี,ถั่วทอดนานาชนิดซึ่งเป็นของฝากจาก อ.แม่สอด
16.00น. พาแวะตลาดดอยมูเซอ ขายของป่า-ตลาดผัก-ผลไม้เมืองหนาว
19.00น. ถึง จ.นครสวรรค์ แวะทานข้าวเย็นตามอัธยาศัย ที่ร้านโมจิ สามารถซื้อของฝากได้
22.00น. ถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจคน
อุ้มผาง (ปลายทาง)
กรุงเทพฯ
8-9
3,000.-
4,990.-

รวมทุกอย่างหมดแล้ว เริ่มจาก กทม.

ค่าใช้จ่ายนี้ รวมถึง

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศที่ชำนาญเส้นทาง D4D comuter VIP รับส่งไปกลับ กทม อุ้มผาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน (เต็นท์ 1 คืน,พักรีสอร์ท 1 คืน)
3. อาหาร 7 มื้อ
4. ค่าธรรมเนียนมต่าง ๆ
5. รถสองแถวท้องถิ่นบริการนำเที่ยว และ มัคคุเทศก์นำเที่ยวปลายทาง
6. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว ปลายทาง

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่ง
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2

ารยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น