บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน

สัมมนา นางพญาผึ้ง ฮิลล์ รีสอร์ท
2 วัน 1 คืน

วันแรก
 
เช้า
ลงทะเบียน พร้อมขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ชั้นครึ่ง วีไอพี คันละ 40-45 ท่าน           
11.00
เดินทางถึง รีสอร์ท ฯ   Check in    พักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง (1)        เตรียมตัวลงฐานต่างๆๆ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
บ่าย
ฐาน 2-4  ฐาน จัดตามความเหมาะสม ทางทีมงานจะเลือกให้
หมุนเวียนกันทำกิจกรรม ตามฐานต่างๆๆที่จัดไว้ให้ พร้อมทีมดูแลแต่ละฐานอย่างใกล้ชิด
เย็น
บริการอาหารเย็น (2 )  อาหารแบบบุฟเฟ่-ซอฟดริ้งค์  บริการ ฟรี คาราโอเกะ คนตรีคาราโอเกะ 18.00 – 23.00 น
วันที่ 2
 
เช้า
บริการอาหารเช้า (3)
08.30
สัมมนาเข้าห้องประชุม ดำเนินงานโดย..........................................มีหรือไม่มี ก็ได้ ฟรี เบรค 1 มื้อ
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง (4)
บ่าย
check out เดินทางกลับ      แวะเที่ยวชม หุ้นขี้ผึ้งสยาม
เย็น

                     เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากระหว่างทาง

สรุปค่ากิจกรรม
-ค่าที่พักนอนห้องละ 2-4 ท่าน   แนะนำ ให้จองให้เร็วที่สุดค่ะ
-ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามโปรแกรม        
-ค่ากิจกรรมฐาน พร้อมวิทยากร ละลายพฤติกรรม 
-ค่าห้องสัมมนา พร้อม เบรค และ คาราโอเกะ                                              
-ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท
-ค่าเข้าชมอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

ท่านละ 2,990.00 บาท / ท่าน  จาก กทม.
(เป็นราคาเหมาจ่ายพิเศษสำหรับ 40 ท่าน ต่อบัส)
หากต้องการ ลด ค่าใช้จ่าย  โทรสอบถามได้ค่ะ