อื่นๆ

บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน

Walk Rally ชายหาด สัมมนา ปาร์ตี้ Night โหลดโปรแกรมได้ที่นี่
ณ ดวงตะวันบีชรีสอร์ท จ.ระยอง
2 วัน 1 คืน

วันแรก กทม ดวงตะวันบีช ระยอง ดำน้ำ คาราโอเกะ
เช้า
นัดพบ ที่ .............เดินทางโดยรถโค้ชชั้นครึ่ง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 40-50 ท่านรายงานตัว พร้อมเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.ระยอง
10.00
check in ที่พัก ดวงตะวันบีช รีสอร์ท
เที่ยง
ทานอาหารกล่อง  (1) เตรียมตัวดำน้ำ
บ่าย
ไปท่าเรือ เพื่อไปดำน้ำ ชมปะการัง ที่ เกาะกรวย , เกาะขาม , เกาะสันฉลาม , เกาะปลาตีน ,เกาะกุฎี
เป็นเกาะที่สวยงาม มีปะการัง และสามารถตกปลาได้
เย็น
ทานอาหารเย็น อิสระพักผ่อน เดินชายหาด วิ่งไล่จับปูลม ตามอัธยาศัย ชม SunSet หน้ารีสอร์ท (2)
ค่ำ
สนุกสนาน กับเวทีกลางแจ้งริมชายหาด กับการแสดงของพนักงานพร้อมกัน สนุกกับร้องเพลงคาราโอเกะ
วันที่ 2
walk rally กทม
เช้า

อิสระเก็บภาพ Sun right เล่นน้ำ เดินชายหาด กันให้จุใจ บริการอาหารเช้า  (3) เข้าฐาน ต่าง ๆ ตามที่กำหนด โดยแบ่งกลุ่มตามอัธยาศัย
ทีมงาน จะดำเนินการการลงฐาน จำนวน 4 ฐาน (แจ้งทีหลังเมื่อตกลง) ดำเนินการจนจบกิจกรรม   
ก่อนแยกย้ายกันเล่นน้ำทะเล กันตามอัธยาศัย

เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง (4) จากนั้นเตรียมตัวเดินทางกลับ Check out จากรีสอร์ท
บ่าย
แวะเที่ยวเชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลกใต้ทะเล ที่บ้านเพ
เย็น
อิสระทานอาหารเที่ยง ที่ตลาดบ้านเพ พร้อม Shopping  ของฝาก จากนั้นเดินทางกลับ กทม
ถึง กทม ประมาณ 18.00 น.
ราคาเหมาจ่าย ( 2 วัน 1 คืน)
เริ่มที่ท่านละ 3,690.00 บาท

ราคาเหมาจ่ายท่านละ 2,990.- บาท  (40ท่านขึ้นไป) ไม่รวม ดำน้ำ

ราคานี้เริ่มจาก กทม. รับส่ง

ราคานี้รวมดังนี้

1. รถโค้ชชั้นครึ่ง 40-50 ท่านต่อคัน
2. อาหาร 4 มื้อ full set (ที่รีสอร์ท)
3. ที่พัก 1 คืน นอนรวมห้องละ 2-4 ท่าน
4.  ค่ากิจกรรมสัมมนา walk rally ชายหาด
5. ค่าทีมงานประสานงาน และ ทีมงาน ฐานต่าง ๆ
6. ค่าเวทีกลางแจ้งชายหาด พร้อม เครื่องเสียง คาราโอเกะ
7. ค่าไกด์มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เริ่มจาก กทม.
8. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท
9. น้ำดื่มบนรถขาไปและขากลับ
10.ค่าดำน้ำ 5 เกาะ พร้อมอุปกรณ์การดำน้ำ
11. อื่น ๆ ตามโปรแกรมข้างต้น

ราคาดังกล่าวไม่รวมดังนี้

1. อาหาร  Sea food ปิ้ง ย่าง  (สามารถนำวัตถุดิบมาทำทานเองได้ มีอุปกรณ์ให้พร้อม)
2. ค่า Soft Drink น้ำอัดลม เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มของมึนเมา พร้อมอาหารส่วนตัว
3. ค่าของรางวัลของบริษัทฯ มีหรือไม่มีก็ได้
5. ค่ากิจกรรมเสริม เช่น เครื่องดนตรี กองเชียร์ ลูกโป่ง ของตกแต่ง งาน ปาร์ตี้ไนท์ มีหรือไม่มีก็ได้
6. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หัก ณ ที่จ่าย
7. อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม 
8. ห้องสัมมนาส่วนตัวเหมาครึ่งวัน (พัดลม) ราคา 3,000 บาท

กรณี งบ เกินงบประมาณ สามารถ  ลดค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

  1. ไม่ไปดำน้ำ ลดไปท่านละ 600 บาท
  2. ไม่ทำ walk rally ลดไป ท่านละ 100 บาท