อื่นๆ

บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน

สัมมนา เชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
ณ สีดารีสอร์ท นครนายก

ล่องแก่ง โรยตัวผาหล่น ฐานสามัคคี

2
วัน 1 คืน

สัมผัสการผจญภัยหลายรูปแบบในทริปเดียวกัน เช่นโรยตัวจากหน้าผาสูง พายคยัค เล่นน้ำตก เดินป่า
วันแรก  
08.00  
นัดพบที่ ............จุดใดจุดหนึ่ง
11.00
Check in สีดารีสอร์ท หรือ เทียบเท่า
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง (กล่อง1) เตรียมตัวลงฐาน ต่าง ๆ
บ่าย

ล่องแก่งเรือคายัค แม่น้ำนครนายก ระยะทาง 7.5 กม. เล่นน้ำคลายร้อน จบกิจกรรมรถรับกลับ
1.ฐานโรยตัววัดใจ
2.ฐานเหิรเวหา
3.ฐานแมงมุม
4.ฐานปีนผาหาหวย
5.ฐานมดแดงขนไข่
6.ฐานสะพานมรณะ
7.ฐานสกีบก
8.ฐานรถถังมหาสนุก
9.ฐานสะพานเป็นห่วง
10.ฐานโบว์ลิ่งมหาสนุก

เลือกตามความถนัด

เย็น
รับประทานอาหารเย็น  ร้านครัวมะนาว พร้อมฟังเสียงดนตรีเพื่อชีวิต (2)
20.00 แคมป์ไฟ ตามอัธยาศัย (ควรเตรียมอุปกรณ์และเครื่องดนตรีมาเอง)
วันที่ 2
 
เช้า
พาไปชม ทะเลหมอกยามเช้า ที่เขื่อนท่าด่าน
08.30 ทานอาหารเช้า อิสระพักผ่อน พบปะสังสรรค์ (3) ไปเที่ยวน้ำตก นางรอง น้ำตกวังตะไคร้ ที่ใดที่หนึ่ง
เที่ยง
ทานอาหารเที่ยง ข้าวห่อ ปิกนิก ที่น้ำตก (4)
บ่าย
เดินทางกลับ กทม แวะ shopping ก่อนกลับบ้าน
เย็น
ถึง กทม จบกิจกรรม

(เป็นราคาเหมาจ่ายสำหรับ 40 ท่านขึ้นไป )
มีทีมงานและวิทยากรคอยบริการตลอดโปรแกรมเริ่มตั้งแต่ กทม พร้อมอาหาร 4 มื้อ 

ราคาเหมาจ่าย ( 2 วัน 1 คืน)
เริ่มที่เพียงท่านละ 1,990.00 บาท - 2,490 บาท

ราคานี้เริ่มจาก กทม. รวมทุกอย่างแล้วตามโปรแกรมข้างต้น


ราคานี้รวม


1.รถโค้ชชั้นครึ่ง 45-50 ที่นั่ง          
2. ค่าที่พัก 1 คืน รีสอร์ท , โรงแรม เช่น บ้านต้นไม้ , สีดารีสอร์ท ห้องน้ำในตัว TV น้ำอุ่น ฯลฯ
3. อาหาร  4 มื้อ (ปิกนิก 1มื้อ)        
4. ค่าล่องแก่งเรือยาง 4-5 ลำ ๆ ละ8-10 ท่าน              
5.  ค่าทีมงานดูแล
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท  ไทยวิวัฒนน์ประกันภัย
7. น้ำดื่มบนรถ และระหว่างทำกิจกรรม

ราคานี้ไม่รวม     

1. ค่าเพ็นท์บอล ท่านละ 200 บาท ที่ จปร.
2. อาหารส่วนตัว

หมายเหตุ โปรแกรมข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรม สามารถสลับปรับเปลี่ยนตามงบประมาณ และ ความเหมาะสม ได้ ค่ะ โทรมาปรึกษาเราได้นะคะ

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
โรงงาน VC-Group
ภาพทั่วไป